MONARCH HANDICRAFT PRODUCT
 MONARCH HANDICRAFT PRODUCT : The Beauty of modern lifestyle products
For the world in which we lived, Monarch preserves nature and fight pollution.
  ไทย  |    Eng   
   |  หน้าแรก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  Events  |  งานแสดงสินค้า  | Terms&Conditionsแผนที่  | ติดต่อบริษัท |


เกี่ยวกับบริษัทไทยพลาสติก แฮนดิคราฟท์ จำกัด

        ด้วยสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกเราทุกวันนี้ ได้ถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องด้วยการกระทำของมนุษย์ เป็นผลทำให้โลกที่เราอาศัยอยู่มีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกๆปี สาเหตุหนึ่งมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่ากันมาก ซึ่งต้นหวายและไม้ไผ่ก็ถูกตัดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหัตถกรรมประเภทของใช้ภายในบ้าน  ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ปีหนึ่งๆ  เป็นจำนวนมากเช่นกัน บริษัท ไทยพลาสติกแฮนดิคราฟท์ จำกัด โดยนายมานัส พรมฮวด ประธานบริษัท ไทยพลาสติก แฮนดิคราฟท์ จำกัด  ได้ตระหนักถึงปัญหาอันใหญ่หลวงนี้ ที่นับวันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะตอบแทนบุญคุณธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโลกใบนี้ที่ให้เราได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ เวลา 2 ปีเต็ม  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2539 ได้ทุ่มเททำการทดลองวิจัยประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้แก่โลกใบนี้ โดยการนำเทอร์โมพลาสติก(Thermoplastic) มาทดลองผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี ด้วยเครื่องจักรและแม่แบบ(Die) ที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อแปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์
(Synthetic Fiber) หรือ ”หวายสังเคราะห์”(Synthetic Rattan) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า”หวายพลาสติก”(Plastic Rattan) จนเป็นผลสำเร็จ  และได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ”หวายเทียม”  เป็นแห่งแรกของโลกและของประเทศไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ.2542


        เส้นใยสังเคราะห์ที่ทดลองวิจัยประดิษฐ์คิดค้นได้มีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ลักษณะคล้ายหวายซึ่งเรียกว่าหวายสังเคราะห์ (Synthetic Rattan) หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า”หวายเทียม” (Artificial Rattan) และลักษณะคล้ายเส้นตอกไม้ไผ่เรียกว่า”เส้นตอกไม้ไผ่สังเคราะห์ (Synthetic Bamboo) หรือ ”เส้นตอกไม้ไผ่เทียม” (Artificial Bamboo)  สามารถนำมาใช้งานทดแทนหวายธรรมชาติ และไม้ไผ่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าอีกทางหนึ่ง เมื่อใช้งานแล้วสามารถนำมารีไซเคิลได้ อันเป็นการช่วยรักษาฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกใบนี้ให้ค่อยๆ คืนกลับมา


เกียรติประวัติและความภูมิใจ

2542 นายมานัส พรมฮวด เป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หวายเทียม ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรเลขที่ 8851

Click on image to enlarge
Click on image to enlarge


2542  จัดทำโครงการสนับสนุน และจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนพัฒนา เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานหัตถกรรมจักสานหวาย ที่มีรูปแบบหลากหลายให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ  และผู้สนใจในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง  ที่อยู่ห่างจากบริษัทฯ ในรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แก่ผู้สนใจ  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรงานหัตถกรรมหวายสังเคราะห์ โมนาร์ช   วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542   ณ บริษัท ไทยพลาสติก แฮนดิคราฟท์ จำกัด

Click on image to enlarge

Click on image to enlarge
Click on image to enlarge


2542 ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในการตกแต่งคูหางานกาชาด ประจำปี 2542 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ( กรอบพระบรมสาทิสลักษณ์ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 3.50 ม. ถักด้วยหวายสังเคราะห์ โมนาร์ช )

Click on image to enlarge

Click on image to enlarge

Click on image to enlarge
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงสนพระทัยผลิตภัณฑ์หวายสังเคราะห์โมนาร์ช และทรงปฏิสันฐานกับนายมานัส พรมฮวด ประธานบริษัทฯ
Click on image to enlarge Click on image to enlarge
   
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หวายสังเคราะห์โมนาร์ช  ในการเปิดการประชุมสัมมนา
SME   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม และซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหวายสังเคราะห์ โมนาร์ช  จากกลุ่มแม่บ้านอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542


ได้รับเกียรติจากคุณปัญญา นิรันดร์กุล บริษัท เวิร์กพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้ร่วมออกรายการ “เกมแก้จน”

Click on image to enlarge2548 ได้รับใบรับรอง อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเส้นพลาสติก ออกให้โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Click on image to enlarge
Click on image to enlarge

2549 ได้รับประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 5 ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

Click on image to enlarge
Click on image to enlarge
กลุ่มสินค้าจำหน่าย
  หมวดเส้นหวายพลาสติก (PE)
  เส้นหวายเทียม ชนิดเส้นแบน
      ผิวไม้ไผ่
      ผิวเรียบ มีริ้ว สีอ่อนเข้ม
      Vertural large texture
      Vertural medium texture
      Vertural small & tiny texture
 
  หมวดเส้นหวายพลาสติก (PE)
  เส้นหวายเทียม ชนิดเส้นกลม
      Technical colors texture
 
  หมวดต้นหวายพลาสติก (PE)
  (ต้นหวายเทียม)
      ต้นหวายพลาสติก - ต้นหวายเทียม
 
  หมวดเส้นสานพลาสติกพีพี (PP)
     (สายรัดพลาสติก PP fiber)
      เส้นสานพลาสติก - เส้นพลาสติกสานตะกร้า - เส้นพลาสติกสานกระเป๋า
 
  หมวดของใช้ในบ้าน
      ตะกร้าผ้า
      ตะกร้าขยะ
      ถาดอเนกประสงค์
      กล่องทิชชู่
      กระเป๋าหิ้วอเนกประสงค์
      กระถางต้นไม้
 
  หมวดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง -
  ตะกร้าสัตว์เลี้ยง
      ตะกร้าสัตว์เลี้ยง-อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
 
  หมวดเฟอร์นิเจอร์หวาย
      ชุดโซฟา
      เตียงนอนพักผ่อน
      ชุดโต๊ะอาหาร
      เก้าอี้และโต๊ะ
 
  หมวดสินค้าตกแต่งบ้าน
      แผ่นสานกรุฝ้าเพดาน-ผนัง
      โคมไฟ
 
 
  งานสั่งผลิตสินค้า
  ส่งเสริมการขาย
  หาซื้อสินค้าได้ที่


สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท ไทยพลาสติก แฮนดิคราฟท์ จำกัด
สำนักงานและโรงงาน  :  221/1 หมู่ 14  ซ.เทศบาลตำบลกระจับ 14  ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร : 032-299-198, 032-368-168, แฟกซ์ : 032-299-019
โทรศัพท์มือถือ : 086-316-0046
Line ID : tph60046 หรือใส่เบอร์โทรศัพท์ 0863160046